TÜRKİYE’NİN CFO’LARI

Capital (Turkey) - - KITAP -

Deloitte Türkiye CFO Hizmetleri Lideri Cem Sezgin, 20 y ll k deneyimini Türkiye’nin CFO’lar kitab nda toplad . Kitap, irketlerin kritik kararlar nda dan lan ve aranan CFO’lar n deneyim ve vizyonunu konu al yor. Kitapta “CFO’lar irketler için nas l bir konumda? Büyüme, kriz, stratejik ortakl klar, sat n alma ve birle meler, küreselle me, kurumsalla ma, halka arz, yat r mlar, markala ma, risk yönetimi denilince CFO nas l katk sa l yor? Neden gittikçe daha fazla irket art k CEO olarak CFO’lar n at yor” gibi sorular n yan tlar n bulmak mümkün.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.