BENİM ADIM GÜNAH

Capital (Turkey) - - KITAP -

Haber spikeri, programc ve yap mc Murat Gülo lu’nun ilk roman Benim Ad m Günah, insan ili kilerini ele al yor. Roman,

farkl ve gerçekçi karakterleriyle k sa bir zaman dilimi

içinde insan ya am nda pek

çok eyin de i ebilece ini, birbirini tan mayan insanlar n yollar n n

birdenbire kesi ebilece ini, birbirlerinin günahlar ya da sevaplar yla beslenebileceklerini

anlat yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.