“YURTDI INDA DA YAYILIYORUZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Bahçe ehir E itim Kurumlar son y llarda yurtd nda da oldukça aktif. Halihaz rda Amerika’da Harriet Fulbright College’lerinin sahibi olan kurum, önümüzdeki dönemde hem Amerika hem ngiltere’de daha çok say da okulla yola devam edecek. Özellikle Londra’daki devlet okullar n n özelle ti ini belirten Hüseyin Yücel, “Önümüzdeki y l orada 2 tane kendi okulumuz olacak. Amerika’da da bir ba vurumuz var. Orada da yak n zamanda yeni bir okul açmak için giri imimiz ba lad ” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.