“4 KOLDAN LERLEYECE Z”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Salesforce.com Türkiye’de ürün say s n art rmay planl yor. Farkl sektörler için özel hizmetler geli tirmeye odaklan yor. Sa l k, perakende ve sigorta gibi sektörlere özel yeni hizmetler üzerinde çal t klar n anlatan Buffier, “Tüm bu geli melerle beraber önümüzdeki 5 y lda i imizi yüzde 30-40 büyütmek istiyoruz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.