“EK B ME GÜVEN YORUM”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Yakla k 3 bin çal an bulunan UPS Türkiye’nin tüm i geli tirme operasyonlar ndan, strateji ve destek faaliyetlerinden sorumlu olan Ufku Akaltan, ekibine güveniyor. “Güçlü UPS Türkiye ekibimin de yard m yla Türkiye’deki faaliyetleri büyütmeyi ve mükemmel lojistik çözümler sunmada itibar m z güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum” diyen Akaltan, sözlerini öyle sürdürüyor: “Türkiye, UPS için önemli bir pazar ve Türk mü terilerimizin küresel ticaretin tüm avantajlarından faydalanmalarına, uluslararası pazarlarla ba lantı kurmalarına ve rekabet kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olaca ız.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.