TEKNOLOJİNİN HIZI YÜKSEK

Capital (Turkey) - - STRATEJI - LK AY KR T K TALEP ETK L

Teknoloji ürünleri, fiyatın en de i ken oldu u alanlardan. Bimeks Satın Alma

Direktörü KAYHAN OZAR, unları söylüyor: “Tamamen rekabete ba lı bir konu. Örne in iPhone fiyatını en fazla süre koruyabilen marka ama bu biraz da arz ve taleple alakalı. Elektronikte

ortalama 4 haftadan sonra kırılma ba lıyor. Ürün ya am e rilerinin çok kısa olması, teknoloji

geçi lerinin çok hızlı olması ve yeni gelen teknolojilerin fiyatlarının avantajlı olması buna en büyük etken. En hızlı

erozyon ise PC, tablet ve akıllı telefonlarda.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.