MEVLÜT BÜYÜKHELVACIG L

Capital (Turkey) - - KURUMSALLAŞMA -

d nda en az 2 karde yer al yor. Görev tan mlar n öncelikle aile bireylerinin yetkinli ine ve bu yetkinli in irketin ihtiyaçlar yla örtü mesine göre belirlediklerini ifade eden Saya Grup Yönetim Kurulu Ba kan Abdulrezzak Sancak, “Örne in karde lerden biri ilaç irketimiz olan Pharmactive’in yönetim kurulu ba kanl n yürütürken di er irketlerimizde de yönetim kurulu üyeli i yapabiliyor” diyor.

Saya Grup’ta bir aile anayasas yok. Bazen ya ça kü-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.