Katılım bankacılığında algı yönetimi

Capital (Turkey) - - BANKACILIK - MURAT HATİPOĞLU murat.hatipoglu@tr.ey.com EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Finansal Hizmetlerden Sorumlu Direktör

on 10 yıldır hızlı bir şekilde büyüyen ve önümüzdeki 10 yıllık dönemde de mevcut büyüme ivmesini devam ettirmeyi hedefleyen katılım bankacılığında, bugüne kadar bütün paydaşların katkıda bulunduğu kapsamlı bir algı yönetimi çalışması yapılmadı. 2013 Aralık ayında bütün sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen “Kızılcahamam Çalıştayı”nda, toplumun katılım bankalarının çalışma prensipleri üzerine yeterince bilgi sahibi olmadığı üzerinde fikir birliğine varıldı. Katılım bankacılığının temel prensiplerinin ve konvansiyonel bankalardan farkının müşteriler tarafından tam anlamıyla anlaşılmadığı ve bu durumun da güvensizlik yarattığı ortaya çıktı. Bu nedenle faizsiz bankacılık işlemlerinin pratikteki uygulamalarının müşterilerdeki sisteme yönelik genel algıyla ilgili olumsuzluklara yol açabildiği düşünülebilir. Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için bütün sektör paydaşlarının katılımıyla kapsamlı bir algı yönetimi çalışması yapılmasının önemli ölçüde katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.

ALGI YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI

Katılım bankacılığının gelişmiş olduğu ülkelere baktığımızda, toplumun tüm kesimlerinin katılım bankacılığı sektörüne dair bilgi seviyesinin artırılması ve yeni müşteri kitlelerine ulaşılması amaçlarıyla kapsamlı tanıtım faaliyetleri yürütüldüğünü görüyoruz. İslami finans alanında gelişme göstermeyi hedefleyen Pakistan’a bakıldığında, Pakistan Merkez Bankası tarafından sektörün gelişimine yönelik hazırlanan stratejik planda, İslami finansa yönelik farklı algıların ve eksik bilgilendirmenin önüne geçilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı görülebilir. Bu kapsamda, Merkez Bankası tarafından alınması gereken aksiyonlar ve bütün sektör paydaşlarının görev ve sorumlulukları belirlenmiş durumda. Yine sektördeki öncü ülkelerden Malezya’da da farklı iletişim kanalları kullanılarak müşterilere katılım bankacılığının felsefesinin anlatıldığı kapsamlı bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Yapılan bu kapsamlı algı çalışmalarıyla katılım bankacılığı sisteminin bilinirliğinin, güvenilirliğinin ve müşterilerin bilgi seviyesinin artırılması amaçlanıyor.

NELER YAPILABİLİR?

Türkiye’de de benzer hedeflerle öncelikle katılım bankacılığı müşterilerinin ve toplum kesimlerinde katılım bankacılığı sektörüne yönelik mevcut algının anlaşılması amacıyla niceliksel ve niteliksel bir araştırma gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır. Yapılacak olan araştırmanın sonuçları doğrultusun- da ise bütün paydaşlara görev ve sorumlulukların verileceği kapsamlı bir algı yönetimi kampanyası planlanmasıyla toplumun sistemin felsefesine yönelik bilgi düzeyi artırılabilir ve mevcuttaki algıyı hedeflenen seviyelere getirmeye yönelik odaklı bir algı yönetimi yaklaşımı uygulanabilir.

Katılım bankacılığı sisteminin toplumun bütün kesimleri tarafından benimsenmesi amacıyla yapılacak olan bu tip algı yönetimi ve tanıtım faaliyetlerinde, kapsayıcı bir bakış açısına sahip olunması da ayrıca önem taşıyor. Bu doğrultuda sistemin reel ekonomiye dayanması sebebiyle yaratmakta olduğu somut ekonomik katkılara ve finansal krizlere karşı daha dayanıklı olmasına vurgu yapılması, algı yönetiminde önemli bir unsur olarak öne çıkarılmalıdır. Katılım bankacılığı işlemlerinin, konvansiyonel bankacılık işlemlerindeki alacaklı-borçlu ilişkisi yerine, kâr-zarar ortaklığı ilkesine dayanıyor olması ve riskin paylaşımı esası da yine pozitif algıya katkıda bulunacak önemli unsurlardır.

OYUNCULARIN SORUMLULUKLARI

Müşterilerin sisteme olan güvenlerinin artırılması ve bilgi seviyelerinin yükseltilmesi için planlanan algı yönetimi kampanyasında katılım bankalarına önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Bankaların katılım bankacılığı işlemlerinin mahiyetini ve mekanizmasını müşterilere kapsamlı olarak tanıtması gerekiyor. Yapılan bütün bankacılık işlemlerinde bütünüyle şeffaflığın sağlanması, özellikle emtia piyasalarında ve bankalar arası piyasalarda yapılan kısa vadeli işlemlerle alt gelir kalemleri konusunda topluma sistematik bilgi sunmaları, sistemin şeffaflığının artırılması için önem arz ediyor. Bu yolla müşterilerin katılım bankacılığına duydukları güvenin ve bu sektörden hizmet almak isteyecek müşterilerin sayısının artırılması mümkün olabilir.

Katılım bankalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarına da yapılacak olan algı yönetimi kampanyasına dair sorumluluklar düşüyor. Bu doğrultuda, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu (DİYK) ile katılım bankaları arasında yakın bir iletişim kanalının kurulması ve bu iki kurumun daha yakın çalışması faydalı olacaktır. Algı yönetimi kapsamında, DİYK’e yöneltilen soruların ve karşılığındaki yanıtların, katılım bankaları tarafından dikkate alınması ve gerekli aksiyonların hayata geçirilmesi, yine önem arz eden bir konu olarak görülebilir.

Bütün bu çalışmalar ve Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla toplum ve sektör arasında kurulacak yeni bir köprüyle toplumun doğru bilgilendirilmesi sağlanarak sistemin itibarı ve sisteme duyulan güvenin artmasına giden yol açılabilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.