2015 nasıl bir yıl olacak?

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

Sektör, aktiflerde yüzde 13,4, mevduatta yüzde 9,1 büyüyecek. Kârl l k da yüzde 10’lar civar nda olacak. Kredilerde de bu y la göre biraz daha iyi bir büyüme olacak, yüzde 14,3 büyüme öngörüyoruz. Aktifler, mevduat ve kredilerde yüzde 14 büyüme hedefliyoruz. Özvarl k getirisinde konsolide kâr hedefimizi de yüzde 13’ün üstünde belirledik. Tar mda çok h zlanaca z. Bu alanda büyümemiz yüzde 20’ler mertebesinde olur. 2014’te bireysel bankac l kta mevduat hacmimizi, sektörün 2 kat kadar büyüttük. Bu y l yüzde 14 büyüme planl yoruz. 2015’te de açaca m z ubelerin neredeyse tamam tar msal üretim a rl kl merkezlerde olacak. 2014’te 80 binin üstünde esnafa 1,4 milyar TL kredi sa lad k. Orta ve üstü KOB ’lere de ayr programlarla gidece iz. KOB taraf nda yüzde 20 üstü büyüme sa layaca z.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.