“Dü ündüren filmleri seviyorum”

Capital (Turkey) - - +HOBIM -

NOLAN’IN AMB ANSI

Memento (Ak l Defteri), Prestige (Prestij) ve Matrix en etkilendi im filmler oldu. Christopher Nolan’ n filmlerinde yaratt ambians, her zaman beni çok etkiliyor. Memento’da Lenny (Guy Pearce) kar s n n e yalar n yakarken “I can’t remember to forget you” (Seni unuttu umu hat rlayam yorum) demi ti, hala akl mdad r.

ÇA AÇAN B R BA YAPIT

Prestige’de ise fedakarl k konusu çok güzel i lenmi . Ayr ca dünyan n en büyük mucidi olarak gördü üm Nikola Tesla’n n yer almas ayr bir tat katm . Matrix’e gelince bilimkurgu sinemas nda ça açan bir ba yap t! nsano lunun varl n n amac n ba ka bir perspektiften yans t yor. Beni dü ündüren ve baz eyleri sorgulatan filmleri seviyorum. Bu üç film de insan kavram n ve insan n karar veri eklini çok farkl bir derinlikte i liyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.