Yeni denge

Capital (Turkey) - - PARA YATIRIM -

Petrol fiyatlar n n dü ü e ilimiyle geli en piyasalar aras nda öne ç kan Türkiye, aral k ay nda Rusya’da ya anan volatil süreçten en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Ancak sonras nda piyasalar, yeni denge seviyelerine oturmaya ba lad . 19 arac kurum ve portföy yönetim irketinin üst düzey yöneticisiyle yapt m z ankette, bu yeni dengeleri sorduk. BEKLENT LER OLUMLU 2013’te y l 13,3 kay pla kapatan borsa, aral k ay ndaki volatil sürece ra men y ll k bazda yat r mc s n n yüzünü güldürdü. Y l n ilk çeyre ine yönelik de beklentiler olumlu yönde. Dü ük petrol etkisinin devam bekleniyor ve 14 kat l mc 80.000 alt n beklemiyor. KUR ATE SÖNDÜ MÜ? Piyasalar son dönemde en çok rahats z eden konu, dolar/TL. Global piyasalarda güçlü dolar e ilimi devam ediyor. Geçen ay Rusya’daki krizle birlikte içeride 1,41 zirvesi test edildikten sonra sular imdilik durulmu görünüyor. Ancak yine de 3 anket kat l mc s 2,35 üstü seviyelerin devam n bekliyor. A rl k ise dolar/TL’de 2,30 deste inin a a yönlü k r laca yönünde görü bildiriyor. GÖSTERGE FA ZDEK BASKI Merkez Bankas (MB) Ocak 2014’e kurun ate ini söndürmek için faiz silah n kullanm t . Aral k ay nda kur 2,41’i görünce gözler MB’ye çevrildi. Ancak MB’nin politika faizini art rmas na gerek kalmadan kur 2,35’in alt na geriledi. Ama petrol fiyatlar ndaki a a yönlü bask yla politika faizin inmesi yönündeki beklenti bir-iki ay ötelendi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.