BES FON

Capital (Turkey) - - PARA YATIRIM -

Aral k volatilitenin yüksek oldu u bir ay olarak tamamlanmak üzere. Özellikle borsa, döviz ve alt n fiyatlar ndaki dalgalanma, dikkat çekici boyutlarda oldu. Bu volatil süreç sonunda 30 Kas m-24 Aral k aras nda en çok kazand ran ilk 10 BES fonuna bak ld nda farkl türde fonlardan olu an bir karma var. En çok kazand ran fon yüzde 7,13 getiriyle Allianz Ya am ve Emeklilik Koç tirak Endeksi Emeklilik Yat r m Fonu oldu. Onu Aegon ve Aillianz’ n iki hisse fonu takip etti. Sonras nda ise Ziraat Hayat alt n fonu, Ergo Emeklilik Kamu D Borçlanma fonu listede kendisine yer buldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.