S NYALLER NE D YOR?

Capital (Turkey) - - CAPITAL -

CEO’lardan gelen sinyaller iyi de il… Onlara göre 2015’te en kritik konular arasında kredi geri ödemeleri, nakit akı ı ve alacakların

tahsilatı ön sıralarda yer alacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.