PARA POL T KASI VE S YASET

Capital (Turkey) - - CAPITAL -

Genel seçim öncesinde faiz indirimlerinin a ırıya kaçmasının ekonomiye faydası olmuyor. Bu yıl da cumhurba kanlı ı seçimi öncesi ya anan benzer geli melerin ya anma tehlikesi var.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.