3,5 MİLYON TL’LİK YATIRIM ALDI

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYAS -

Melek yat r m a Keiretsu Forum, ödeme sistemleri üzerinde yenilikçi çözümler üreten Moka irketine 3,5 milyon TL’lik yat r m yapt . Yap lan yat r m n yan s ra Moka’ya verilecek mentorluk hizmeti ve yat r mc n n yarataca alternatif sat kanallar imkanlar yla, irketin çok daha h zl bir ekilde büyümesi hedefleniyor. Ald klar yat r mla global hedeflerine daha çabuk ula abileceklerini ifade eden Moka Kurucu Orta Seyfi Erol, “Moka’y önce ülkemizde, daha sonra da dünyada en çok kullan lan dijital cüzdan ve perakendeciler için en kapsaml ve güvenilir CRM platformu yapma vizyonumuzda, yat r mc m zla birlikte çok daha h zl hareket edece iz” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.