YATIRIM FONLARI TRADEMASTER’DA

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYAS -

Türkiye sermaye piyasalar n n lider kurulu u Yat r m, TEFAS’da i lemlerin ba lamas ile bu platformda i lem gören tüm yat r m fonlar n n al m sat m na arac l k hizmeti sunmaya ba lad . Yat r mc lar, TEFAS’da i lem gören tüm yat r m fonlar n n al m sat m i lemlerini Yat r m ubeleri ve TradeMaster elektronik i lem platformu üzerinden ayr ca bir ücret veya komisyon ödemeden gerçekle tirebilecek. Yat r mc lar, yat r m fonlar n n al m sat m i lemlerini TradeMaster elektronik i lem platformundan gerçekle tirdi inde, fon platformunda i lem gören yat r m fonlar n n fiyatlar n , getiri/risk rapor ve analizlerini inceleyerek yat r m karar alabilecek. Ayr ca günün 24 saati fon al m sat m taleplerini girebilecekler.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.