AVRUPA’NIN YÜKSELEN YILDIZI

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYAS -

Akbank, Tahvil ve hraç Program kapsam nda gerçekle tirdi i ihraçlarla dünyan n önde gelen tahvil veri platformu ‘mtn-i’ taraf ndan Mitsubishi UFJ Financial Group, Unicredit ve Standard Bank ile birlikte Avrupa’n n yükselen y ld z seçildi. 3 aydan 15 y la uzanan vadelerde toplam 69 ihraç yapan Akbank, 1,4 milyar dolar n üzerinde Eurobond ihrac gerçekle tirdi. Konuya ili kin de erlendirme yapan Akbank Uluslararas Bankac l k Genel Müdür Yard mc s Hülya Kefeli, “Küresel piyasalarda ya anan dalgalanmalara ra men yat r mc lar n devam eden yo un talebi, bankam z n uluslararas arenadaki gücünü ve sayg nl n bir kez daha gösterdi” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.