TOFAŞ’TA CEO DEĞİŞİMİ

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Tofa Türk Otomobil Fabrikas A ’nin CEO’su Kamil Ba aran, 3 y ld r devam etti i görevini Cengiz Eroldu’ya devretti. 7 y l üst düzey yöneticilik olmak üzere, 19 y ld r Tofa ’ta görev yapan Eroldu’nun görev de i ikli ine ili kin yapt aç klamada Koç Holding ve Tofa Yönetim Kurulu Ba kan Mustafa Koç, “Cengiz Eroldu, Tofa ’ en iyi tan yan ve irketin de i im sürecinde önemli rol alan yöneticilerimiz aras nda yer al yor. Kendisinin, Tofa ’ n yat r m yolculu una en iyi ekilde liderlik edece ine yürekten inan yorum” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.