ÜST DÜZEY ÜÇ ATAMA

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Dünyan n önde gelen tütün irketlerinden biri olan Imperial Tobacco Türkiye’de, üst düzey üç atama yap ld . Daha önce Birle ik Arap Emirlikleri’nde, Dubai merkezli GCC-Körfez ülkelerinden olu an bölgenin genel müdürlü ünü yapan Fredrik Stahle, Imperial Tobacco Türkiye’nin yeni genel müdürü olarak atand . Imperial Tobacco Türkiye’nin finans direktörlü üne Eric Dumortier getirilirken, grubun en önemli fabrikalar ndan biri olan Manisa üretim fabrikas n n yeni müdürü ise Ben Hoskin oldu. FREDRIK STAHLE

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.