HAZIR OFİSTE İŞBİRLİĞİ

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Haz r ofis sektörünün iki önemli oyuncusu e-Ofis ve Nart Business Center i birli i yaparak Nart by e-Ofis markas alt nda birle ti. Marka, bu i birli i ile 2015 y l nda Kavac k, i li ve yat r mc lar n ilgisini çeken Anadolu ehirlerinde yeni ofisler açarak daha da büyümeyi hedefliyor. Nart by e-Ofis, trafikte kaybedilen zaman ve esnek çal ma saatleri

nedeniyle uydu ofislere yönelen büyük irketlere “kulland kça öde” sistemi ile çözümler

sunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.