ENGAGE TURU

Capital (Turkey) - - TEKNOLOJI -

Çe itli kanal ve cihazlar üzerinden mü teri ve çal ma gruplar ileti imini mümkün k lan çözümlerin sa lay c s Avaya, Orta Do u, Afrika, Türkiye, Hindistan, Rusya, BDT ve Çin’i de içeren büyüyen pazarlar bölgesinde Engage Turu’nu ba latt n duyurdu. letme genelindeki lokasyonlar birbirine ba layan ve masaüstünden mobil cihazlara kesintisiz geçi sa layan çözümler üreten Avaya, bu interaktif tan t m turu ile ortaklar na, daha geli mi mü teri deneyimi sa layan yeni teknolojiler hakk nda bilgi sahibi olma f rsat sunacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.