LEGO KARAKTERLERİ MOBİLE GELİYOR

Capital (Turkey) - - TEKNOLOJI -

Free-to-Play oyunlarda dünya markas haline gelen NEXON, LEGO lisansl oyunlar geli tirecek. Warner Bros’un bir parças olan TT Games ile lisans anla mas na varan NEXON’un genel müdürü Owen Mahoney, “NEXON’un e siz e lence ve deneyimleri LEGO karakterleri ile zirveye ç kacak. Bu giri im, NEXON’un dünyaca ünlü IP yarat c lar ile olumlu bir yol ald n gösteriyor” dedi. 2016 sonlar na do ru piyasaya ç kmas beklenen oyun, ilk olarak Asya pazar nda iOS ve Android platformlardaki mobil kullan c lara kap lar n açacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.