PATENT BİRİNCİSİ OLDU

Capital (Turkey) - - TEKNOLOJI -

Dünyan n en büyük yaz l m irketlerinden olan IBM, 22’nci kez ABD patent listesinde birinci oldu. Birçok önde gelen teknoloji ve bili im irketinden fazla patente sahip olmas yla dikkat çeken IBM, y lda 7 binden fazla patent almay ba aran ilk irket olma unvan n da kazand . IBM’in 22 y lda ald toplam patent say s ise 81 bin 500’e ula t . IBM’in bu ba ar s n AR-GE giri imlerine olan ba l l na dayand ran IBM Türkiye Genel Müdürü Isabel Gomez Cagigaz, bulut, büyük veri, analitik, güvenlik, sosyal i a lar ve mobilin temsil etti i f rsatlar yakalamaya devam edeceklerini söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.