DEV İSTANBUL MAKETİ

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Fransa’n n Cannes ehrinde, 10-13 Mart’ta 26’nc s düzenlenecek olan gayrimenkul fuar MIPIM’in Türkiye temsilcili ini, alt y ld r oldu u gibi bu y l da Alka üstlenecek. 93 ülkenin gayrimenkul alan ndaki önemli oyuncular n n bir araya gelece i fuarda, bu y l dünya çap nda markala may amaçlayan ehirlerin kat l mlar ön plana ç kacak. Ana konsepti “dijital devrim” olarak belirlenen MIPIM 2015’te Türkiye stanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve Sakarya ehirlerinin yan s ra Beyo lu Belediyesi ba ta olmak üzere pek çok ilçeyle kat l yor. Türkiye’nin fuar için yapt haz rl klardan en dikkat çekeni ise stanbul Ticaret Odas ’n n dev stanbul maketi. Bu maket ile stanbul’un gelece ine yön verecek mega projeler ve dev kamu yat r mlar , teknoloji kullan larak sergilenecek. Uluslararas kat l mc lar, stanbul’un tüm projelerini 96 metrekarelik tek bir makette görebilecek. Fuara kat lacak stanbul Çad r da ehrin marka de erine katk sa layacak. TO önderli inde yap lan makette, stanbul Beyo lu Belediyesi ve Kuzu Grup’un gelecekte stanbul’a de er katacak mega projeleriyle yer alacak. Makette gayrimenkul projelerinin yan s ra 3’üncü havaliman , 3’ncü köprü gibi projeler de yer alacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.