AVUSTURALYA’YI KEŞFETTİLER

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Do a Koleji’nin her y l düzenledi i Genç Ka ifler Program kapsam nda, ö renciler bu y l Avusturalya’y ke fetti. Atlas dergisi foto rafç lar n n da

kat ld 8-17 tarihleri aras nda düzenlenen gezide, Melbourne’da simge haline gelmi binalardan Eureka Tower, Viktorya Ulusal Galerisi ve St. Klida ve Sydney’de Aborjin Kültür Merkezi ziyaret edildi. Ö renciler, koala ve kangurular yak ndan görüp elleriyle besleme f rsat buldu. Yerinde e itim modelinin güzel bir uygulamas olan gezide ö renciler, belgesellerde izledikleri Avusturalya’n n tüm tarihi ve kültürel

güzelliklerini görme imkan na sahip oldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.