“SÜPER MARKA”OLDU

Capital (Turkey) - - PERAKENDE -

A z bak m sektörünün lider markalar ndan Signal, g dadan temizlik ve ki isel bak m ürünlerine, teknolojiden ileti im sektörüne kadar birçok alanda y l n en iyi markalar na verilen 2014 Superbrands Ödülü’nün sahibi oldu. Superbrands Türkiye’nin yapt ara t rma, 18-56 ya aral nda toplam bin 677 ki iyle bilgisayar üzerinde yüz yüze görü me yöntemiyle gerçekle ti. Tamamen tüketicilerin tercih ve be enilerine göre belirlenen marka ara t rmas kriterleri aras nda yarat c l k, i gücü kalitesi, markala maya yapt yat r m, sosyal sorumluluk projelerine katk s , çevre duyarl l ve etik de erlere uyma gibi maddeler bulunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.