KOZMİK BANYOLAR

Capital (Turkey) - - PERAKENDE -

Bien Neptün vitrifiye serisi, yal n ve elegan tasar mlar yla dikkat çekiyor. Beyaz, turuncu, siyah ve kobalt renklerden olu an tasar mlar kurgularken hayat n her alan ndan ilham alan Bien, fonksiyonel özellikte vitrifiyeleriyle de varl k gösteriyor. Estetik güzelli inin yan s ra Neptün serisi, ihtiyac kar layacak oranda su tüketme özelli iyle çevre duyarl l n da gösteriyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.