YAŞAM KESİKLERİ

Capital (Turkey) - - KITAP -

Türk iirinin önemli isimlerinden Erdal Alova’n n kitab sanat, edebiyat, felsefe yani “dü ünce” dolu denemelerini bir araya topluyor. Alova, kitapta yer alan notlar uzun y llar boyunca felsefeci, sanatç , air dostlar ve kendisiyle sürdürdü ü dertle melerde, tart malarda gündeme gelen, irdelenen dü ünce parçac klar olarak tan ml yor. Tarihin, güncel ya am n, kültür sorunlar n n bilinçte açt “kesikleri” konu, izlek, zaman, mekan göz ard edilerek dü ünsel bir domino gibi birbirinden esinleyen bir tür atlama ta lar olarak nitelendiren airin Ya am Kesikleri ile kültür sanat sohbetlerinden geriye kalan notlar ve iirleri bir bütünselli e kavu mu oluyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.