YILDIZ GEZGİNİ

Capital (Turkey) - - KITAP -

Jack London’ n Türkiye Bankas Kültür Yay nlar Modern Klasikler Dizisi’nde yer alan roman akademisyen meslekta n öldürerek San Quentin Hapishanesi'ne dü en eski bir profesörün öyküsünü anlat yor. Romanda ömür boyu hapis cezas n çeken profesör, maruz kald korkunç i kenceden kaçmak için zihinsel taktikler astral seyahatlere ç k yor. London, San Quentin'de be y l n geçiren arkada EdMorrell'dan esinlenerek yazd Y ld z Gezgini'nde astral seyahat ve yeniden do u çevrimi üzerine kafa yoruyor. Ancak yazar asl nda, ABD'nin gaddar ve çürümü hapishane sistemini de gözler önüne seriyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.