HAFIZ HAKKI PAŞA’NIN SARIKAMIŞ GÜNLÜĞÜ

Capital (Turkey) - - KITAP -

Murat Bardakç taraf ndan yay na haz rlanan kitap, askeri tarihimiz aç s ndan son derece önem ta yan ama tam bir as r boyunca sakl kalan Haf z Hakk Pa a’n n günlü ünün tam metni. Günlükte, Sar kam Muharebeleri'nin Enver Pa a'dan sonra gelen ikinci ismi olan ve kendisi de Sar kam bozgununun hemen ard ndan can veren 3’üncü Ordu Kumandan Haf z Hakk Pa a, Birinci Dünya Sava 'na giri imiz ve ark Cephesi'nde u rad m z büyük ma lubiyeti anlat yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.