“GİRİŞİMCİLER MOONSHOT’I MUTLAKA OKUMALI”

Capital (Turkey) - - KITAP -

LKER BAYDAR / MARKAFON GRUBU CEO’SU Son günlerde okudu um üç kitap var: Moonshot!, Ustam ve Ben, Thinking Fast and Slow… John Sculley’nin yazd Moonshot!, giri imcilerin mutlaka okumas gereken kitaplardan biri. Özellikle milyar dolarl k giri imleri hedefleyenler için ba ar l buldu um kitapta yeni döneme yön verecek trend olan tüketici deneyimi konusu çok güzel i lenmi . Kitap çok sade ve ak c bir dile sahip, içerdi i örnekler güncel ve ba ar hikayeleri ilham verici. Ustam ve Ben, i hayat ndan kopmak ve tarihin renkli dünyas nda kaybolmak için harika bir kitap. Yazar Elif afak’ n tasvirlerini ve tarihi resmedi i çok ba ar l . Özellikle benim gibi tarihle ilgili okurlar için cezbedici bir dili var. Daniel Kahneman’ n kaleme ald Thinking Fast and Slow ise dü ünme, karar verme ve tercih yapma sistemati ini anlamak için güzel bir kitap. Okuyanlar insano lunun dü ünme sistemati ini daha iyi kavrayacak. BURAK AYDIN / INTEL TÜRK YE GENEL MÜDÜRÜ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.