ZOR İNSANLARLA ÇALIŞMA SIRLARI

Capital (Turkey) - - KITAP -

David Brown imzal Zor nsanlarla Çal ma S rlar i ileti imi becerileri kazanmak isteyenlere rehberlik ediyor. Kitap i yerinde çal makta zorland m z ki ilerle ya ad m z çat man n alt nda yatan sorunun nereden kaynakland n bulup çözüm yollar gösteriyor. Kitapta uzmanlar ve üst düzey profesyoneller zor insanlarla çal ma s rlar n payla l yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.