ŞİRKET KURULUŞLARINDA İKİNCİ EN İYİ YIL

Capital (Turkey) - - TEMKİNLİ DAVRANMAK ŞART -

bekledi i dü ü gerçekle medi. Neyseki petrol fiyatlar ndaki dü ü imdada yeti ti. Geçen yaz aylar nda 110 dolar n üzerinde olan petrolün varil fiyat y l sonunda 60 dolar n alt na kadar inmeseydi, 2014 y l muhtemelen çift haneli enflasyonla kapanacakt . Petrolden gelen deste e ra men yine de 2014 y l yüzde 5’lik hedefin epey üzerinde ve yüzde 8,2’lik enflasyonla kapand .

A r ya kaç lmas halinde mevcut faiz indiriminin de ekonomiye bir faydas olmas zor görünüyor. Çünkü faizler reel olarak zaten epey dü ük ve daha fazla dü mesi halinde döviz kurlar art için pusuda bekliyor. Yeni bir kur s çramas olursa hem enflasyon ba n al p gidebilir hem de canland r lmak istenen ekonomi iyice daralabilir. Çünkü fiyatlar n artmas özellikle ithal ürünlerin talebini azalt rken, döviz kurlar ndaki art la bilançolar bozulan döviz borçlusu irketler de yat r mlar n k smak zorunda kal r. Dolay s yla para politikas nda temkinli hareket ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, geçen yıl ülkemizde 58 bin 715 şirket kuruldu. Bu sayı önceki yıla göre yüzde 17,6’lık yükselişe tekabül ediyor. 2013 yılında 49 bin 943 şirket kurulmuştu.

Şirket kuruluşları 2014’te iki yıl aradan sonra yeniden 50 bin sınırını aşarken, tam 17 yıl önce kırılan rekordan sonra ikinci en yüksek seviyeye de ulaştı. Şirket kuruluşlarında tüm zamanların rekoru 67 bin 898 ile 1997 yılında kırılmıştı. O zamandan bu yana bir daha bu seviyeye ulaşılamadı. Sonraki dönemde iki kez daha 50 bin sınırı aşılmış ama önce 2008-2009 küresel resesyonu sonra da 2012’deki durgunluk yükselişin önünü kesmişti.

2014 ekonominin yeniden durgunluğa girdiği bir yıl oldu. 17 Aralık sürecinin iç talepte getirdiği yavaşlama nedeniyle ekonomideki yıllık büyüme oranı üçüncü çeyrekte yüzde 1,7’ye kadar indi. Öncü göstergelerden son çeyrekte de büyümenin epey düşük kaldığına ilişkin sinyaller geliyor. Buna rağmen şirket kuruluşlarında tüm zamanların en iyi ikinci seviyesine ulaşılması biraz tuhaf görünüyor. Yatırımlarda da gerilemenin yaşandığı bir yılda şirket kuruluşlarında artışı hangi faktörlerin sağladığını doğrusu bilmiyoruz.

Esasında 2014’ün bahar aylarında şirket kuruluşlarında bir yavaşlama söz konusuydu. Bu da o dönemde ekonomide görülen yavaşlamayla uyumluydu. Ancak nasıl olduysa ekonomide yavaşlamanın devam ettiği yılın ikinci yarısında şirket kuruluşlarında toparlanma yaşandı. Ağustos ve ekim aylarındaki yüksek artışların “bayram etkisi” kaynaklı olduğunu yani bayram tatillerinin yol açtığı iş günü farklılıklarıyla ilişkili bulunduğunu düşünüyoruz ama özellikle etmek ve siyasetçilerin istedi i sert hareketlerden kaç nmak gerekiyor.

ÖNCE GÜVEN GEREKLİ

Esas nda Merkez Bankas da bunun fark nda. PPK karar yla ilgili bas n aç klamas nda, enflasyonun 2015 y l n n ortalar nda hedefle uyumlu seviyelere gelece inin öngörüldü ü, bununla birlikte enflasyondaki dü ü ün kal c olmas için para politikas nda temkinli bir yakla m gerekti i ifade ediliyor. Önümüzdeki dönemde para politikas kararlar n n enflasyon görünümündeki iyile menin h z na ba l olaca da dile getiriliyor.

Ancak önümüzde bir genel seçim var ve bu seçime durgun bir ekonomiyle gidiyoruz. Ekonomideki durumun seçim sonuçlar üzerinde etkili oldu unu ise art k herkes biliyor. Bu nedenle siyasetçiler önümüzdeki dönemde Merkez Bankas ’na faiz indirmesi konusunda bask y yo unla t raca a eylül ve aralık aylarındaki yüksek artışlara bir anlam veremiyoruz.

Bu arada 2014’te kapanan şirket sayısı ise 15 bin 822 olarak gerçekleşti. Bu sayı 2013’te 17 bin 400 düzeyindeydi. Buna göre geçen yıl kapanan şirket sayısı yüzde 9,1 düştü.

Kapanan şirket sayısı, 1990’lı yılların ortalarında bini bile bulmuyordu. Bu nedenle 2014 yılı şirket kuruluşları açısından tüm zamanların en iyi ikinci yılı olsa da şirket sayısındaki net artış açısından aynı konumda değil. 2014’te şirket sayısındaki net artış 42 bin 893 oldu. Bu açıdan 2014 tüm zamanlar içinde ancak dokuzuncu sırada yer alabiliyor. 1990’lı yılların çoğu dışında 2006 ve 2007 yıllarında da şirket sayısındaki net artış 2014’teki düzeyin üzerindeydi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.