KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİNDE DÜŞÜŞ VAR

Capital (Turkey) - - TEMKİNLİ DAVRANMAK ŞART -

benziyor. Bu dönemde Merkez Bankas ’n n siyasetçilere sert bir faiz indiriminin tehlikelerini iyi anlatabilmesi gerekiyor.

Bize göre ekonominin toparlanabilmesi için zorlama faiz indirimlerine de il, gelece e güveni art racak siyasi ad mlara ihtiyaç var. Ekonominin üresel ekonomiye ilişkin olarak yılda iki kez ilkbahar ve sonbaharda World Economic Outlook (WEO) isimli bir rapor açıklayan IMF, arada da bu raporlardaki tahminlerini güncellediği notlar yayınlar. Bu güncelleme notlarından biri geçen ay yayınlandı. Söz konusu notta IMF’nin küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini aşağı doğru revize ettiği görülüyor. Geçen ekim ayında yüzde 3,8 olan 2015 yılı küresel büyüme tahmini şimdi yüzde 3,5’e indirilmiş bulunuyor.

Bu revizyon, özellikle Çin, Rusya, Euro Bölgesi ve patronunun kim oldu u ve de seçimden sonra dümene kimlerin geçece i mu lak kald müddetçe bir iyile me ya anmas zor görünüyor. Ekonomide bir toparlanma ya anabilmesi için kamuoyunu seçimden sonra da ekonomi yönetiminde akl selimin hakim olaca na inand rmak gerekiyor. Japonya’da işlerin beklenenden kötü gitmesinden ve petrol fiyatlarındaki düşüşün bazı petrol ihracatçısı ülkelerde ekonomik aktiviteyi zayıflatacağı beklentisinden kaynaklanıyor. Esasında ülkelerin çoğu ithalatçı konumunda bulunduğu için petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel büyümeyi desteklemesi bekleniyor. Ancak bu desteğin birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkedeki orta vadeli büyüme beklentilerindeki kötüleşmeden kaynaklanan yatırımlardaki zayıflama gibi negatif etkileri telafi edemeyeceği düşünülüyor.

IMF’nin yeni tahminlerine bakıldığında, ABD dışında belli başlı ekonomilerin neredeyse hepsinde aşağı doğru revizyon yapıldığı dikkati çekiyor. Özellikle en önemli pazarımız olan Euro Bölgesi’ne ilişkin büyüme tahmininin yüzde 1,4’ten yüzde 1,2’ye çekilmesi bizim için kötü bir haber. Bu durum, ihracatta işimizin daha da zorlaşacağı anlamına geliyor.

Daha önce yüzde 0,5 büyüme beklenen kuzey komşumuz Rusya’da şimdi yüzde 3 küçülme beklenmesi de aynı anlamı taşıyor. Çünkü Rusya da önemli ihracat pazarlarımız arasında yer alıyor. Ukrayna ile yaşadığı gerginlikten sonra petrol fiyatlarının da düşmesi nedeniyle bu ülkede krizin giderek derinleşmesi, bizi turizm kanalıyla da olumsuz etkileyeceğe benziyor.

Küresel ekonomideki büyümenin artık daha yavaş olmasını bekleyen IMF’nin dünya ticaretindeki büyümeye ilişkin beklentisinde de doğal olarak kötüleşme var. Daha önce yüzde 4,9 olması beklenen dünya ticaret hacmindeki büyümenin şimdi yüzde 3,8’de kalacağı tahmin ediliyor. Bu da dünya ticaretinde 2014’e göre çok daha sınırlı bir iyileşmeye işaret ediyor.

IMF’nin yeni tahminlerinde bizim için tek olumlu nokta petrol fiyatlarına ilişkin olanı gibi görünüyor. Daha önce 2015’te petrolün ortalama varil fiyatının 99 dolar olacağı tahmini yapılırken şimdi 57 dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin tutarsa bu yıl enflasyonla mücadelede işimiz biraz kolaylaşırken cari açığı da biraz daha aşağı düşürmemiz mümkün olacak. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüşün özellikle Ortadoğu’ya olan ihracatımızı olumsuz etkilemesi ihtimali de var. Çünkü bu bölgedeki petrol ihracatçısı ülkelerin gelirleri azaldığı için ithalatlarını kısma yoluna gitmesi olasılığı bulunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.