AFRİKA’NIN İTHALATINI DÜŞÜRDÜK

Capital (Turkey) - - NASıL BAŞARDıM? -

006 yılında Cezayir, Gümrük Birli i anla ması imzaladı. Bu durum AB dı ındaki ülkeleri 3’üncü ülke statüsüne dü ürdü. Biz de herkesin ticaret yaparak deli gibi para kazandı ı bir dönemde, buraya yatırım yapmaya karar verdik. Uzun ve me akkatli bir süreçti. Sonuçta tanımadıkları bir yatırımcıya kapı açmaları kolay olmadı. Lisans, izin gibi süreçler oldukça uzun bir zaman aldı. Bir yandan yurtiçi yatırımlarımız da devam ediyordu. 2011’in ba larında yatırıma ba layabildik. Bu yatırım Osmaniye’de yakaladı ımız ba arıdan daha büyük bir ba arı yakaladı diyebilirim. Bu durum, Cezayir Hükümeti’nin de dikkatini çekti ve destek verdiler. Fabrika üretime ba ladı ı ilk 6 ayda Cezayir’deki ithalat rakamlarını otomatik olarak dü ürdü. Ancak 2008 krizine denk geldik. Zor bir dönemdi, mü terilerimizin vade sürelerini uzatt k. 10’a ald k 9’a satt k ancak yine de 1 TL para kazand k. K sacas o dönemi kimsenin yönetemeyece i gibi yönettik. Dü ü pazar nda 10 TL’ye ald n bir ürüne birisi 9 TL verdi inde satacaks n. Daha sonra bu 9 TL’yi de 8TL’ye alma ans n var. Bu sayede cebinde 1 TL kal r. Biz her zaman Türkiye’nin büyümesinin en az 2-3 kat büyüdük. Sonuçta bizim oyun alan m z dünya. Biz sanayicilikle birlikte ihracata ba lad k. Bu da bize hareket kabiliyeti sa l yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.