Afyon’dan sonsuzlu a

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

orusan’ n kurucu ve onursal ba kan As m Kocab y k’ n çal ma odas bir dijital sergi alan na dönü türüldü. Küratörlü ünü Prof. Dr. Zafer Toprak, tasar m ve prodüksiyonunu ise Ça da Arpaç ve Fatma Türe’nin üstlendi i “As m Kocab y k: 88 &∞” An Odas ” de erli i adam n n 88 y ll k ya am n anlat rken, ülkemizin geçirdi i dönü üme de tan kl k ediyor.

An Odas ’nda merhum Kocab y k’ n 1924 y l nda Afyon’un Tazlar köyünde ba layan 88 y ll k ya am öyküsü 7 ekrandan olu an 5 metrelik bir videowall’da izlenebiliyor. Türkiye’nin en büyük dokunmatik ekran olan bu videowall’u birçok ki i ayn anda interaktif olarak kullanabiliyor. Videowall, 10’ar y ll k dönemler halinde; aile, i ve ülke eksenlerinde düzenlendi. Ziyaretçiler buradan As m Kocab y k’ n aile ve i ya am ndaki geli melerle birlikte ayn y llarda ülkede meydana gelmi sosyal, ekonomik ve politik geli meleri de takip edebiliyorlar.

B

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.