“PARALARI TAHSİL ETMEK ÇOK ZORLAŞTI”

Capital (Turkey) - - ARZ FAZLASI R SK KÂRLILIKTA AZALMA VAR - AHMET DÖRDÜNCÜ

PROBLEML KRED LER

Sektörde problemli kredi tutarı 37 milyar lira civarında. Geçti imiz yıl problemli kredi tutarı hız kazanır gibi oldu. Ancak daha sonra yılı yine yüzde 3’ler seviyesinde bitirdik. Toplam bankacılık sektörünün geneline çok büyük bir

tehdit olmamakla birlikte adet olarak kredi geri ödeyemeyenlerin sayısında artı görüyoruz. Buradaki artı

yıl içinde de devam edecek gibi gözüküyor.

YÜZDE 3’E YÜKSELD

2008 ila 2009 yılında ya anan krizde kredi geri ödemeyenlerin oranı yüzde 5,5’lere kadar yükselmi ti. Daha sonraki süreçte yüzde 2,5’lere geri dönmü tük. imdi

ise kredi geri ödeyemeyenlerin oranı yüzde 3’ler seviyesinde. 2015’te de bu oranın yüzde 3-3,3 arasında

kalaca ını tahmin ediyoruz.

/ AKKÖK HOLD NG CEO’SU

RUSYA OLUMSUZ ETK LED

Akkök Holding olarak kimya sektöründe ürünlerimizi sattı ımız sektörlerin ba ında halı ve triko sanayicileri bulunuyor. Bu sektörlerdeki ihracatçı irketlerin en önemli

dı pazarları Rusya ve Ukrayna’ydı. Ancak Rusya’da enflasyonun artması ve rublenin de er kaybetmesinden dolayı buraya ihracat yapan irketler alacaklarını tahsil

etmede zorluk ya ıyor.

“TAHS LAT SIKINTISI OLU TU”

Özellikle halı ve triko sektörlerindeki irketler için Rusya’dan paralarını tahsil edememe sorunu olu tu. Bizim de Rusya’dan alacakların gelip gelmemesi konusunda çok ciddi tereddütlerimiz var. 2015’te de bu endi emiz

devam edecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.