“KREDİ GERİ ÖDEMELERİ SIKINTILI”

Capital (Turkey) - - ARZ FAZLASI R SK KÂRLILIKTA AZALMA VAR - HAKAN ATE

L K D TE SIKINTISI YOK

Bankacılıkta kredi mevduat oranı yüzde 117’ye çıktı. Mevduatların

ötesinde yurtdı ından fonlama ihtiyacı var. Ancak ben bu konuda bir darbo az görmüyorum. Merkez Bankası da uyguladı ı munzam kar ılık uygulamasıyla fonlamanın daha uzun olmasını te vik ediyor. Bundan dolayı 5 yıllık bono ihraçlarının çok olaca ını dü ünüyorum. Dünyada da likidite bol oldu u

için fonlamada sıkıntı olaca ını sanmıyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.