OLMAYA DEVAM EDECEK”

Capital (Turkey) - - MAKRO EKONOM -

AMER KA’NIN YANITI

Petrol sıradan bir emtia de il. Politik geli melerden her eyden daha fazla etkileniyor. Bu biraz Suudi Arabistan Hükümeti’nin politikalarını de i tirmesiyle de ilgili. OPEC dünyada bir kartel olarak faaliyet gösteriyor ve fiyatları yüksek tutmaya çalı ıyor. Amerika bu duruma fiyatları dü ürerek yanıt verdi. Global istikrar için bunu yaptı. Bu bence en büyük faktör. kinci neden de Amerika’da do algaz üretiminin artması.

POL T K KARAR

Bir di er neden global ekonomideki yava lamayla petrole duyulan talebin yava laması. 2015 yılı boyunca bu nedenler var olmaya devam edecek. Fakat bu durum aynı zamanda politik bir karar. Sanırım Amerika dü ük fiyatlı olarak petrol ve gaz tedarik etmeyi sürdürecek. Benim öngördü üm tek büyük de i iklik Suudi Arabistan veya Ortado u’daki tedarik aya ındaki büyük da ıtıcılardan birinin bu durumu de i tirmesi olabilir. Ama genel olarak 2015’te global ekonominin zayıf olmaya devam edece ini söyleyebilirim.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.