“GLOBAL EKONOMİ ZAYIF

Capital (Turkey) - - MAKRO EKONOM -

Rusya gerçekten çok zor bir durumda. Ülkenin komünizmden ç k sonras nda yapt en büyük hata ekonomisinde sadece enerjiye ba ml olmas . Riskini azaltmak için çe itlili e gitmedi. Her geçen y l do algaz ve petrol ihracat - na a rl k verdi ve ekonomisini buna odaklad .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.