Sektörde neler oluyor?

Capital (Turkey) - - SÖYLE -

1 2 3 4

Sektör kriz meselesini a amad , 2008’de ba layan kriz devam ediyor. Çin’den bir hareket bekleniyordu, gelmeyince sorun a lamad . 400 bin tonluk gemilerin say s n n artmas sektörü olumsuz etkiliyor. Çin’in kömür tüketiminden ç kma karar da talebi a a çekiyor.

5 6 7 8

Avustralya’n n talep art beklentisi nedeniyle yapt hatal yat r mlar arz i irdi. Sektörde arz-talep dengesizli i oldu, bu armatörleri zora sokuyor. Yeni dönemde 200 bin ton ve alt gemiler çok ciddi zorlanacak. Navlun bedelleri 2008’deki kriz düzeyinden çok kötü, 25 y ll k ortalaman n alt nda.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.