“NAVLUNLARIN ARTMASI LAZIM”

Capital (Turkey) - - SÖYLE -

“YANGINA KÖRÜKLE G D L YOR”

Denizcili in f trat nda var. Birazc k f rsat görülürse sektörde hemen arz art yor. Daha fazla gemi sipari ediliyor. Böylece yang na körükle gidilmi oluyor. Krizin ne zaman bitece ini bilsem 6 ay içinde milyarder olurum.

YA AMAK ZORLA TI!

Armatörlükte krizin bitmesi için navlunun artmas laz m. Bu navlunlarla ya amak çok zor. Navlunlar n artmas için de bu küresel kriz ortam n n bitmesi gerekiyor. Armatörlük mesle inin çok önemli parametreleri de i iyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.