EN VERİMLİ YOLCULUK

Capital (Turkey) - - ZAMAN PLANLAMA - PANDIR AL

almamaya çal yorum. Yarat c fikirlerin akl ma geldi i zamanlar ise bunun tam tersi, genelde gece saat 22:00’den sonra daha verimli oluyorum” diye konu uyor.

YEN F K RLER NE ZAMAN DO UYOR?

Global Bilgi Genel Müdürü Bahad r Pekkan, sabahlar saat 6:00 gibi kalk yor saat 7:30’da i te oluyor. Sabah 7:30 - 8: 00 aras n n günlük ve haftal k ajandan n üzerinden geçilmesi için verimli bir zaman oldu unu dü ünen Pekkan, ayn zamanda ö le yeme i saatlerinin de kendisi için en verimli zaman dilimlerinden biri oldu unu söylüyor. “Bu zaman dilimini 3 ana amaç için kullan yorum. Bunlar: Networking amaçl yemekler, belli bir konuya odaklanm sam o konuyla ilgili ki ilerle bir araya gelmek ya da özelikle detay çal ma yapmak gereken konulara ayr lan özel bir zaman aral ” diye konu uyor.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Ayd n da kendisi için en verimli anlar sabah saatleri olarak tan ml yor. Güne erken ba layan Ayd n, günü güzel bir kahvalt yla aç yor. Sabah 9:00 oldu unda ise i inin ba na geçiyor. Özellikle 9:00-11:00 aras nda günün en aktif saatlerini ya yor. Ayd n, bu süre içinde neler yapt n

40 K LOMETRE G D YORUM

Benim için en verimli saatler sabah ve ak am 1,5

saat süren evle i arasındaki araba yolculu u. Zekeriyaköy’de oturup Ata ehir ofisine gitti im için tek yön 40 kilometreyi a an yol en bo trafikte 1 saat ve bazen 2

saate yakın sürüyor.

NELER YAPIYORUM?

Bu zaman zarfında ofiste toplantılardan zaman bulamadı ım tüm

telefon görü melerimi yapıyorum, e-mailleri okuyup cevaplıyorum, e-gazetelerimi ve e-kitaplarımı okuyorum, daha sıkılırsam internetten

online tavla turnuvası yapıyorum veya sohbet ediyorum. Bir de oförümle Yandex ve BB yol durumuna

bakıp o gün kaç dakikada gidece imiz hakkında iddia

oyunumuz var. Gün içinde bundan daha verimli saatler yok. 3’üncü Köprü açılır ve

yol kısalırsa hem sevinece im hem

üzülece im.

BA KANI KURULU M RYÖNET /ERDEM

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.