SABAH VE AKŞAMIN EN YARARLI ANLARI

Capital (Turkey) - - ZAMAN PLANLAMA - MEHMET NANE

da öyle payla yor: “Bu aral k, uluslararas i ortaklar m zla da ileti ime geçebildi imiz, global bir çal ma saati. Öte yandan o gün neler yapaca m z belirledi imiz için de bu zaman dilimi önemli. Günlük i planlar m - z sabahtan yaparak gün içinde verimlili i sa l yoruz. Bu planlama süreci ufak toplant lar halinde olabiliyor. Haliyle yeni fikirlerin do du u ya da bir soruna yarat c çözümlerin üretildi i anlar n da bu saatlere denk geldi ini söyleyebi

lirim.”

GÜNÜ PLANLIYORUM

Benim için günün 2 çok verimli dönemi var: lki sabah 07:00-08:30 arası. Bu zaman diliminde henüz mesai ba lamadı ı için arayan, gelen veya toplantı isteyen olmuyor. Bu nedenle günü planlıyorum ve e-maillerimi temizliyorum. Di eri ise saat 22:00-24:00 arası.

ÇOCUKLAR YATINCA…

Bu süreçte de çocuklar yattı ı için okumam gereken raporları sakin bir ekilde okuyup notlarımı alabiliyorum. Sabah saatlerinde henüz mesai ba lamadı ı için arayan, gelen veya toplantı olmadı ı için. Söz konusu bu saatleri kullanarak günümü daha verimli hale getiriyorum. Bu arada sabahları günü de erlendirirken genelde çay yanında kahvaltımı yaparım. Gece ise durumuna göre çay veya kahve e li inde çalı ırım.

/ CARREF OURSA GENEL

MÜDÜRÜ

NEVZAT AYDIN

BAHADIR PEKKAN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.