“TEK BAŞINA TEKNİK BAŞARI YETMİYOR”

Capital (Turkey) - - ARAŞTIRMA -

B RLE ME DENEY M

Kariyerim boyunca, Türkiye ve yurtd nda çok say da önemli proje yönettim. Perakende bankac l k, de i im yönetimi, ödeme sistemleri, irket birle meleri ve entegrasyon süreçleri ba ta olmak üzere enerji, h zl tüketim ve bankac l kta önemli projelere öncülük etme ans m oldu. Fortisbank’ta perakende bankac l k ve bankasürans grubunun reorganizasyonunu gerçekle tirdim ve ba ar l bir TEB-Fortisbank birle mesi geçirdik. Tüm bu projeler, bana katt klar yla beni bugünkü görevime ta d .

FARKLI BAKI AÇISI KAZANDIRDI

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.