2015 yılı beklentileri

Capital (Turkey) - - HEDEFLER VE ATILACAK ADIMLAR KAMUNUN ROLÜ EYLEM PL - MURAT HATİPOĞLU murat.hatipoglu@tr.ey.com EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Finansal Hizmetlerden Sorumlu Direktör

015’e girdiğimiz bugünlerde, sektörün yakın geçmişine kısa bir bakışın, 2015 ve sonrasında sektöre yönelik öngörülerimizi paylaşmanın doğru olacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda ülkemizde katılım bankacılığının, bankacılık sektörü içindeki toplam aktif payının yüzde 1’den yüzde 5,5 düzeyine yükseldiğini görüyoruz. Bilindiği üzere katılım bankacılığının bu gelişimi, yıllar içerisinde kamu tarafından zaman zaman desteklenmiş olmakla birlikte, özellikle son dönemde artan sukuk ihraçları, mevzuatsal düzenlemeler ve kamu katılım bankalarının kurulma kararları, katılım bankacılığının gelişimini önemli ölçüde destekler nitelikte oldu.

2014 içerisinde Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından katılım bankası kurma yönünde atılan somut adımları, bu yıl içerisinde Vakıfbank’ın ve bazı özel sektör oyuncularının da katılım bankacılığı, tekafül ve sukuk alanlarındaki yatırımlarının takip etmesini kuvvetle muhtemel görüyoruz. Ek olarak, sektörün gelişimine yönelik belirlenen hedefler çerçevesinde, geçtiğimiz aralık ayı içerisinde açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı Eylem Planı’nda yer alan birçok eylemin de yine 2015 içerisinde hayata geçirilmesi söz konusu olacak. nağının geliştirilmesi ve literatürün zenginleştirilmesi”, “Faizsiz finans sisteminin kurumsal yapısının ve hukuki altyapısının geliştirilmesi” ve “Faizsiz finans ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması” politikaları işleniyor. Planda yer alan eylemler, faizsiz finans sisteminin kapsamlı bir tanıtım kampanyasının yürütülmesinden mevzuat düzenlemelerinin yapılmasına, akademik yayın sayısının artırılmasından faizsiz finans alanında koordinasyon sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulmasına kadar geniş bir yelpazede ele alınıyor ve 2015 yılı başlangıcından 2018 yılı sonuna kadar uzanan bir yol haritasına yerleştiriliyor.

Farklı seviye ve büyüklükte olan projelerin gerçekleştirilmesi için tüm paydaşların, işbirliği içerisinde ve belirlenen zaman planları çerçevesinde hareket etmeleri bekleniyor. Paydaşlar arasında üzerlerine en çok görev düşenler bankacılık sektörünün düzenleyici kurumları, katılım bankaları ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği olurken, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, üniversiteler gibi çeşitli kuruluşlardan beklentiler de yine planda yer alıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.