2015’İN İLK YARISINDA 3 YATIRIMCI İÇİN PORFTÖY ÖNERİSİ

Capital (Turkey) - - NANS -

123yeni seviyelerde piyasa tahminlerini ve yat r m stratejilerini 17,2 milyar TL’yi yöneten Portföy’ün genel müdürü Tevfik Eraslan ile konu tuk.

2015’te piyasalar etkileyecek temel iç ve d faktörler neler olacak?

Yurtd nda büyüme ve enflasyon oranlar n n seyri ile geli mi ülke merkez bankalar n n buna kar l k geli tirece i parasal politikalar önemli olacak. 2008 y l n n son çeyre inde ya anan küresel kriz sonras dünya ekonomik büyümesi ciddi oranda R SK TAHI DÜ ÜK YATIRIMCILAR Yüzde 50 Özel Sektör Borçlanma Araçlar Yat r m Fonu ve yüzde 50 mevduattan olu an portföy öneriyoruz. R SK TAHI ORTA DERECEDE YATIRIMCILAR Yüzde 25 hisse senedi fonu, yüzde 25 Özel Sektör Borçlanma Araçlar Yat r m Fonu ve yüzde 50 mevduattan olu an portföy öneriyoruz. R SK TAHI YÜKSEK YATIRIMCILAR Yüzde 50 hisse senedi fonu, yüzde 25 mevduat ve yüzde 25 Özel Sektör Borçlanma Araçlar Yat r m Fonu’ndan olu an bir portföy öneriyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.