“SEKTÖRÜN ÜZERİNDE BÜYÜYECEĞİZ”

Capital (Turkey) - - BORSA -

ortföy yönetim sektörünün 2014 y l sonu büyüklü ü 82 milyar TL’ye yakla t . Y l sonu itibar yla, Portföy olarak yüzde 21’in üzerinde pazar pay na sahibiz. Önümüzdeki y l sektörün yüzde 20 büyüyerek yakla k 98 milyar TL olmas n öngörüyoruz. irket olarak sektörün üzerinde büyüme gerçekle tirmeyi ve pazar pay m z art rmay hedefliyoruz.”

“P

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.