Beklentiler iyimser

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM -

Piyasalar ocak ay nda da olumlu bir performans sergilemeye devam etti. MB politika faizini petrol fiyatlar ndaki a a seyirle birlikte 50 baz puan indirirken, endeks 90.000’i geçti. Döviz kurlar ve alt n ise sviçre Merkez Bankas kararlar yla biraz daha hareketli. Peki y l n ilk çeyre inde piyasalar ne bekliyor? 21 arac kurum ve portföy yönetim irketinin üst düzey yöneticisiyle yapt m z ankette, piyasa beklentilerini derledik.

Endeks 90.000’i a t ve beklenti yukar hareketin devam edebilece i yönünde. 11 kat l mc 90.000-95.000 aral na i aret ederken 3 kat l mc 95.000 üstü seviyeleri hedef olarak gösteriyor.

Global piyasalarda rüzgar dolardan yana esmeye devam ediyor. Euro a a yönlü hareketini sürdürürken dolar, olas FED faiz art r m kararlar yla güçlü konumda. Bir kat l mc tekrar 2,40 seviyesinin üstünün, bir kat l mc ise 2,25’in alt n n görülebilece i kanaatinde. Di er 19 kat l mc 2,30-2,40 aral nda hareketin sürmesini bekliyor.

FA Z

MB faiz indirimi beklentilerini piyasa öncesinde sat n ald , indirim sonras yüzde 7’nin alt görüldü. Y l n ilk çeyre i için genel beklenti gösterge faizde yüzde 7-8 aral . Ancak bir kat l mc yüzde 8’in üzerine ç k labilece ini, 4 kat l mc ise yüzde 7’nin alt nda kal nabilece ini dü ünüyor.

sviçre Merkez Bankas ’n n para birimini serbest b rakma karar n n da etkisiyle ons alt n, yeni denge seviyesi aray nda. A rl kl görü 1250-1350 dolar/ons band .

ALTIN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.