BES FON

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM -

Bireysel emeklilik fonlar nda alt nda yükseli ya and . 31 Aral k-23 Ocak tarihleri aras nda BES fonlar nda alt ndaki yükseli le birlikte alt na dayal fonlar en yüksek getiride ilk 10’a girdi. lk 10’daki fonlar n getirisi yüzde 8,28 ile 7,78 aras nda oldu. Listenin ilk s ras nda Vak f Emeklilik Alt n Emeklilik Fonu yüzde 8,28 getiriyle var. Onu Garanti ve BNP Paribas’ n alt n fonlar yüzde 8,27 ve yüzde 8,25 getiriyle takip etti. Yap lan de erlendirmelerde 1.300 dolar/ons seviyelerine kadar yükselen alt nda getirinin s n rland yorumlar öne ç k yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.